Minerály a fosílie

10 novembra, 2007

Dioptas

Filed under: Minerály — Oli @ 9:41 am

Technické informácieDioptas
chemický vzorec                : Cu6(Si6O18).6H2O
chemické zloženie             :
trieda                                 : Silikáty
kryštálová sústava             : trojuholníková (trigonálna)
tvrdosť                              : 5
hustota                              : 3,3
štiepateľnosť                     : veľmi dobrá
lom                                    : lastúrovitý
farba                                  : smaragdová až modrozelený
vryp                                   : svetlozelený až modrozelený


Charakteristika
Dioptas vytvára krátkoprizmatické kryštály, častejšie sa nachádza vo forme zrnitých agregátov. Tento minerál býva zelenej farby (smaragdovo, alebo tyrkysovo zelený). Je to priehľadný alebo priesvitný minerál so skleným leskom.

Nálezište

Kazachstan, Namíbia, Zair, Čile, V Českej republike Cínovec, Jilemnice, na Slovensku, Špania dolina a Ľubietová

7 novembra, 2007

Oolitická železná ruda – Moqui-Marble

Filed under: Minerály — Oli @ 6:44 pm

Každý kameň je absolútnym unikátom, žiadne kamene nevyzerajú rovnako, maximálne sa môžu na seba podobať. Fotografie na našich internetových stránkach sú preto teda iba smernými hodnotami (príklady). Tvar kameňov sa môže podstatne odlišovať.

Geologické údaje Moqui – šamanské kamene

Moqui Marbles

Zloženie                  : železo, mangán, titán a paládium
Trieda                      : Oxidy
Stupeň tvrdosti     : 7,4
Chemický vzorec  :
Podiel oxidu železa   : limonit FeO(OH)·nH2O 
                                   
Podiel piesku           : Kremeň SiO2
Farba                       : hnedá
 

V prípade Moqui šamanských kameňov ide o konkréciu, ktorá vznikala priebežne pred 25 miliónmi rokov vylúčením minerálov(precipitát) z podzemnej vody pomocou ešte staršieho pieskovca „Navajo“ (neobyčajná červená skala na juhu Utahu). Nazývaná aj hematitová konkrécia.

Výskyt

Oolitická železná ruda:                 stredná jura (hnedá jura) Nemecko, Francúzsko, Anglicko a USA
Moqui šamanské kamene:            Utah/USA

Vznik Moqui šamanských kameňov

Moqui šamanské kamene vznikajú sedimentáciou v plochých moriach. Pritom železo rozpustené vo vode padá počas usadzovania častíc ílu a piesku na dne mora ako oxid. V pokojných vodách sa oxid železa rovnomerne rozdeľuje a vytvára železnú rudu alebo ílovú železnú rudu. Moqui šamanské kamene však vznikajú iba pri silnom pohybe vody, ako napríklad v nánosových zónach. V tomto turbulentnom okolí sa početné čiastočky piesku a dispergované častice neusádzajú na morskom dne. Oxid železa sa ukladá za týchto okolností miskovito okolo čiastočiek, až sú príliš ťažké a klesajú a usádzajú sa na dne mora. Vzniknutý sediment, pieskovec s uloženými guľôčkami oxidu železa, sa označuje ako oolitické železo. Toto oolitické železo sa nachádza na ostrove Amrum v Nemecku, kde ho poznajú ako limonitové guľôčky.V miestach väčších vírov a vírenia vody v prúdoch sa v zriedkavých prípadoch vytvára vracajúci sa vír piesku, ktorý časom vedie k tvorbe väčšej a stabilnejšej škrupiny z oxidu železa. Týmto nezvyčajným spôsobom vytvára príroda duté guľôčky z oxidu železa z pieskovou výplňou, jedinečné Moqui šamanské kamene. 

Fascinácia Moqui šamanskými kameňmi

Moqui šamanské kamene sú veľké ooidy železa s pieskom vyplnenou dutinou. Ako „mrmlanie moqui” boli nazvané podľa indiánov, na ktorých území v Utahu /USA/ boli nájdené. Kamene sú indiánom známe už po stáročia. Odpradávna nedávali indiánom iba mier, ale zaisťovali im aj prežitie na drsnom americkom západe. Často sa tieto kamene označujú a j ako „živé kamene“ a každá indiánska rodina má aj dnes ešte Moqui šamanské kamene, ktoré ju chránia pred všetkým zlým a pred zlými priateľmi. Okrem toho Moqui šamanské kamene ochraňujú pred ohňom, povodňami a zásahom blesku. Celú rodinu obdarúvajú väčšou úrodnosťou, šťastím a životnou energiou, pokiaľ veríme tradíciám indiánskej viery. Moqui preložené z indiánskeho jazyka znamená „verný miláčik“.

Obraz náleziska Moqui šamanských kameňov 

Moqui Marbles

Ezoterika

Moqui šamanské kamene sa nedelia iba podľa svojej veľkosti, ale aj na ženské a mužské skupiny. Do ženskej skupiny kameňov sa radia Moqui šamanské kamene okrúhleho tvaru, tzv. ženské Moqui Marble. Mužskú skupinu kameňov predstavujú Moqui šamanské kamene oválneho alebo tvaru šošovice (podobné UFO). Pri kúpe Moqui šamanských kameňov by ste mali dbať na to, aby ste kúpili vždy pár a ako pár ich potom aj uschovávali.

Vľavo mužský (oválny tvar) a vpravo ženský kameň (guľatá forma)
Moqui Marbles

Moqui šamanské kamene na Marse?!?

Zdá sa, že Moqui šamanské kamene sú aj na Marse. Časopis „Nature“ zverejnil 17. júna 2004 prvýkrát štúdiu, v ktorej sa hovorí o Moqui šamanských kameňoch (vľavo na dolnom obrázku) a o „Blueberries“ (vpravo na dolnom obrázku). Nedá sa poprieť, že sú si veľmi podobné, pokiaľ ide o vznik a materiál. „Blueberries“ sú však na Marse menšie než pozemské Moqui-Marbles. Rozlíšenie fotografií je rozdielne. Na obrázku zobrazenom dolu to vyzerá opticky tak, ako by boli približne rovnako veľké. Nie je tomu však tak. Výskyt „Moqui Marbles“ na Marse by však bol dôkazom, že kedysi bola na Marse voda. Pretože Moqui šamanské kamene alebo oolitové železo potrebujú pre svoj vznik vodu.

Vľavo pozemské Moqui, vpravo obrázky expedície na Mars
Moqui Marbles
(obr. vpravo nasnímaný na Marse NASA)

5 novembra, 2007

Ametyst

Filed under: Minerály — Oli @ 11:02 pm

Technické informácieAmetyst
chemický vzorec                : SiO2
chemické zloženie             : Sliícium, kyslík
trieda                                 : oxidy
kryštálová sústava             : šesťuholníková
tvrdosť                              : 7
hustota                              : 2,65
štiepateľnosť                     : bez štiepateľnosti
lom                                    : lastúrovitý až nerovný
farba                                  : fialová
vryp                                   : biela


Charakteristika
Kremeň patí k najrozšírenejším nerastom. Vytvára prizmatické kryštály zakončené plochami klenca alebo dipyramídy. Kryštálové plochy bývajú často ryhované. Kryštály môžu byť zdvojčatené a rozlične deformované. Tento nerast však máva aj celistvú, zrnitú alebo kryptokryštalickú podobu, prípadne sa vyskytuje v konkréciách. Jeho farba je rôznorodá – môže byť biely, sivý, červený, purpurový, ružový, žltý, zelený, hnedý, čierny, ale aj bezfarebný; vryp má biely. Mnohé z jeho odrôd patria k polodrahokamom (viaceré z nich sú tu zobrazené). Kremeň je priehľadný až priesvitný nerast so skleným leskom na čerstvom povrchu. Odroda ametyst je typická svojím nádherným fialovým sfarbením. 

Nálezište

USA, Veľká Británia, Kanada, Brazília, Mexiko, Rusko, Srí Lanka, Uruguay, východná Afrika, Sibíria, India

Amonity

Filed under: Fosílie — Oli @ 1:46 pm

AmonitAmonity sú vymretou skupinou výhradne morských hlavonožcov (cephalopoda). Skupina bola druhovo veľmi bohatá, známych je vyše 1500 rodov, existovalo asi 30–40 000 druhov. Amonity zastupujú od svojho prvého výskytu v devone do ich vymretia na konci kriedy (hranica K-T) veľký počet typických fosílií, časové ohraničenie morských sedimentov sa sčasti uskutočňuje výhradne na základe amonitov. Majú preto veľký význam pre geológiu a paleontológiu.
Ulita všetkých amonitov je rozdelená na dve časti, obytnú komoru a vztlakovú komôrku. Komory boli u živých zvierat naplnené plynom. K regulácii plynu slúžil sifón, ktorý však neprebiehal ako u nautiloidov stredom deliacich stien, ale po vonkajšej hrane. Napúšťaním, príp. vypúšťaním plynu do priehradiek mohol amonit vo vode stúpať a klesať.

Amonit historická

Živý amonit, historická rekonštrukcia.
Problematický je výklad ramien ako rias a anaptychov ako uzáveru.

Trilobit

Filed under: Fosílie — Oli @ 1:37 pm

TrilobitZvyšky trilobitov patria k najdôležitejším fosíliám v paleontológii. Spolu s mnohými inými živočíšnymi skupinami vznikli tieto živočíchy pred vyše 545 miliónmi rokov počas tzv. kambrickej explózie, štartu vývoja zvierat. Ich telo bolo sploštené a členilo sa na predný pancier hlavy (cephalon), článkované telo (thorax) a pancier chvostu (pygidium). Na ich celkovej dĺžke možno rozpoznať ryhami ohraničené rozdelenie na stredovú časť a dva bočné laloky. Celé zviera bolo pritom chránené chrbtovým pancierom z vápenca.

Článok:

Kambrium až perm

545 až 250 mil. rokov

Fosílie – Definícia

Filed under: Fosílie — Oli @ 1:32 pm

Ako Fosílie (z lat. fossilis „(vy)hrabaný“) skôr nazývané aj skameneliny, označujeme každé svedectvo minulého života z histórie zeme.

Takými geologickými dokumentmi môžu byť ako telesné pozostatky (fosílne vykopávky), tak aj svedectvá aktivít živočíchov (fosílne stopy), ktoré sú staršie než 10 000 rokov a dajú sa tak priradiť geologickému veku pred začiatkom holocénu.

V biológii a paleontológii sa ako fosílne označujú druhy, ktoré vymreli do prelomu pleistocénu a holocénu a sú porovnávané so súčasnými druhmi, ktoré dnes ešte žijú alebo vyhynuli až v priebehu holocénu.Vďaka zvláštnym okolnostiam sa mnohé fosílne živočíchy po svojej smrti nerozložili a nerozpadli, ale až do dnešných čias zostali sčasti zachované ich časti, forma a/alebo štruktúra. Fosílne nositele energie ropa, zemný plyn a uhlie sú takisto zvyškami prevažne rastlinnej biomasy. Musí sa však pritom dbať na to, že aj akékoľvek stopy živočíchov tohto veku, teda okrem iného odtlačky a skamenené exkrementy (črevné kamene), patria k fosíliám.

Minerály – Definícia

Filed under: Minerály — Značky: — Oli @ 1:28 pm

Minerál (nerast) definuje Mineralógia ako prvok alebo chemickú zlúčeninu  s rovnorodým chemickým zložením a vlastnosťami, rovnorodou štruktúrov aj na mikroskopickej úrovni. Väčšina minerálov sú krištalické.

Dnes väčšina asi 4000 známych minerálov sú anorganické, existuje aj niekoľko známych minerálov organických. Veda o mineráloch sa nazýva Mineralógia.

Mineraly sú prírodné produkty a príroda sa nedrží presne podľa kníhy. Ten istý druh minerálu nikdy nedosiahne rovnakú kvalitu a výzor. Každý kus má svoj jedinečný príbeh vzniku, ktorý sa prejavuje v rastovom narušení a inou zvláštnosťou. Tieto praskliny tak že nie sú žiadne nedostatky a chyby, ale pravé črty a dodávajú exempláru jedinečnú vynimočnosť.

Blogujte na WordPress.com.